Zapytanie ofertowe 3/2019

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli do gabinetu chirurgicznego na parterze budynku w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy Al. Żołnierza 37.

Dyrekcja Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al. Żołnierza Nr 37 w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe (.pdf)
Załącznik nr 1 (.doc)
Załącznik nr 2 (.docx)
Wynik (.pdf)