SZANOWNI  PACJENCI


Z UWAGI NA  ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ  W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA
ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O KONTAKT TELEFONICZNY Z LEKARZAMI POZ,
SPECJALISTAMI ORAZ Z PIELĘGNIARKAMI W CELU UZYSKANIA  TELEPORADY
TEL. 261 451 326
TEL. 261 451 328
TEL. 261 451 337
TEL.KOM. REJESTRACJA 605 457 006
TEL. KOM. RTG 695 383 579
TEL. KOM. STOMATOLOG BOGDAN GŁUSKI 724 399 266
TEL. KOM. STOMATOLOG BARBARA PIOTROWSKA 694 495 235

e-mail: lekarz@przychodnia.stargard.pl
e-mail: rejestracja@przychodnia.stargard.pl
e-mail: kontakt@przychodnia.stargard.pl

W celu zasięgnięcia informacji o wprowadzonych zmianach w
organizacji przyjęć pacjentów, prosimy o kontakt z rejestracją
pod numerami telefonów:
TEL. 261 451 326
TEL. 261 451 328
TEL. 261 451 337
TEL.KOM. 605 457 006

Podstawowe zasady organizacji świadczeń w Poradniach:

ZDROWIA PSYCHICZNEGO, GINEKOLOGICZNEJ, OKULISTYCZNEJ,
CHIRURGII OGÓLNEJ , OTOLARYNGOLOGICZNEJ,
DERMATOLOGICZNEJ, ORTOPEDYCZNEJ, NEUROLOGICZNEJ,
STOMATOLOGICZNEJ ORAZ PRACOWNI USG
lekarze udzielają teleporad oraz świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim
kontakcie z pacjentem według harmonogramu przyjęć

Standardy organizacyjne teleporad udzielanych w ramach POZ
według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.08.2020 r. w sprawie standardu
organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

- kontakt świadczeniodawcy z pacjentem: odbywa się poprzez systemy
teleinformatyczne, telefoniczne, e-mail,

- sposobem  ustalenia termiu  teleporady jest: kontakt  telefoniczny
z rejestracją lub poprzez stronę internetową  www.lekarzebezkolejki.pl  jak
również osobiście w przychodni,

- nawiązanie kontaktu lekarza POZ z pacjentem w celu udzielenia
teleporady:
odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lekarza z pacjentem,

- sposób postępowania w sytuacji -  kiedy jest bark kontaktu z pacjentem
w ustalonym terminie  teleporady:
 lekarz POZ jest obowiązany do podjęcia
co najmniej 3 – krotnej próby kontaktu z pacjentem w celu udzielenia
teleporady. W przypadku braku możliwości  kontaktu z  pacjentem
teleporada zostaje anulowana.

- po telefonicznej konsultacji z lekarzem POZ z uwagi na stan zdrowia
   pacjenta lekarz POZ:  może podjąć decyzję o  udzieleniu świadczenia
zdrowotnego w osobostym kontakcie pacjenta z lekarzem.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi informacjami i zaleceniami klikając TUTAJ

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status