Aktualności


Świadczenia


Poniżej znajduje się lista świadczeń medycznych dostępnych w naszej przychodni.

DLA PACJENTA


Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat pomocy,
jakiej udziela NFZ i nasza placówka.

Jak się leczyć?

Zależy nam na tym, aby nasi pacjenci posiadali pełną wiedzę na temat opieki, na jaką mogą liczyć zarówno w naszej przychodni, jak i pozostałych placówkach Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasięgnij informacji na temat takich zagadnień jak:

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Jak się leczyć?
Jak się leczyć? Dowiedz się.

Gdzie się leczyć?

Każdy pacjent ma prawo do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.  Dowiedz się więcej a temat zasad korzystania z usług NFZ w warunkach ambulatoryjnych, w swoim domu lub w domu opieki społecznej.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej.

Gdzie się leczyć?
Gdzie się leczyć?

Profilaktyka

Podstawowe badania profilaktyczne należy wykonywać raz do roku. Pod poniższymi linkami znajdą Państwo informacje na temat badań i programów umożliwiających monitorowanie stanu zdrowia zarówno nas samych, jak i naszych najbliższych.

Nasza placówka realizuje programy profilaktyczne:

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na miejscu.
Serdecznie zapraszamy do udziału

Profilaktyka
Profilaktyka badania i programy.

Promocja zdrowia

Zapraszamy serdecznie na spotkania, które odbywają się w gabinecie nr 215, raz w miesiącu według załączonego harmonogramu.

Promocja zdrowia
Promocja zdrowia

Dokumentacja Medyczna

Każda placówka medyczna ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • Do wglądu, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych
 • Przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
 • Przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu
 • Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • Na informatycznym nośniku danych

Aby dowiedzieć się więcej i poznać opłaty za udostępnienie dokumentacji, kliknij TUTAJ.

Dokumentacja medyczna
Dokumentacja medyczna i dostęp do badań.

Cennik świadczeń

Prosimy o zapoznanie się z cennikiem świadczeń:

Cennik
Cennik

Grafik lekarzy POZ

Grafik lekarzy POZ
Grafik lekarzy POZ
Skargi, wnioski i petycje

Dyrektor WSPL SPZOZ przyjmuje:
W poniedziałki od 15:00 do 16:00
Od wtorku do piątku w godzinach od 13:00 do 14:00

II piętro – gabinet 207

Informujemy także, że został powołany Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
Pani Jolanta Jóźwik
Pełnomocnik przyjmuje pacjentów na parterze budynku w pracowni RTG nr 2, w dniach: wtorek, środa i czwartek w godzinach 13.30 – 14.30.

Skargi, wnioski i konsultacje w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych przyjmuje Pan Łukasz Rozesłański w gabinecie nr 227 w piątki od godziny 9:00 do 13:00.

Skargi i wnioski
Skargi i wnioski

INFORMACJE DLA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) w związku z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1824) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności
w komunikowaniu się.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 511) jest bezpłatna. 

Dla naszych Pacjentów zapewniamy pomoc tłumacza języka migowego przez wykorzystanie:

1. Zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez naszą stronę internetową po przez naciśnięcie linku:

https://tlumacz.migam.org/wojskowa-specjalistyczna-przychodnia-lekarska-samodzielny-publiczny-zakład-opieki-zdrowotnej-w-stargardzie

lub

2. Osobiście podczas wizyty w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w przychodni z podaniem proponowanego terminu wizyty.

Proszę wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób umówienia wizyty:

Informacja dla głuchoniemych
Informacja dla głuchoniemych

 

  Skip to content
  This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
  Conformance status