Aktualności


Świadczenia


Poniżej znajduje się lista świadczeń medycznych dostępnych w naszej przychodni.

DLA PACJENTA


Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat pomocy,
jakiej udziela NFZ i nasza placówka.

Jak się leczyć?

Zależy nam na tym, aby nasi pacjenci posiadali pełną wiedzę na temat opieki, na jaką mogą liczyć zarówno w naszej przychodni, jak i pozostałych placówkach Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasięgnij informacji na temat takich zagadnień jak:

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Jak się leczyć?
Jak się leczyć? Dowiedz się.

Gdzie się leczyć?

Każdy pacjent ma prawo do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.  Dowiedz się więcej a temat zasad korzystania z usług NFZ w warunkach ambulatoryjnych, w swoim domu lub w domu opieki społecznej.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej.

Gdzie się leczyć?
Gdzie się leczyć?

Profilaktyka

Podstawowe badania profilaktyczne należy wykonywać raz do roku. Pod poniższymi linkami znajdą Państwo informacje na temat badań i programów umożliwiających monitorowanie stanu zdrowia zarówno nas samych, jak i naszych najbliższych.

Nasza placówka realizuje programy profilaktyczne:

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na miejscu.
Serdecznie zapraszamy do udziału

Profilaktyka
Profilaktyka badania i programy.

Promocja zdrowia

Zapraszamy serdecznie na spotkania, które odbywają się w gabinecie nr 215, raz w miesiącu według załączonego harmonogramu.

Promocja zdrowia
Promocja zdrowia

Dokumentacja Medyczna

Każda placówka medyczna ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • Do wglądu, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych
 • Przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
 • Przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu
 • Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • Na informatycznym nośniku danych

Aby dowiedzieć się więcej i poznać opłaty za udostępnienie dokumentacji, kliknij TUTAJ.

Dokumentacja medyczna
Dokumentacja medyczna i dostęp do badań.

Cennik świadczeń

Prosimy o zapoznanie się z cennikiem świadczeń:

Cennik
Cennik

Grafik lekarzy POZ

Grafik lekarzy POZ
Grafik lekarzy POZ
Skargi, wnioski i petycje

Dyrektor WSPL SPZOZ przyjmuje:
W poniedziałki od 15:00 do 16:00
Od wtorku do piątku w godzinach od 13:00 do 14:00

II piętro – gabinet 207

Informujemy także, że został powołany Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
Pani Jolanta Jóźwik
Pełnomocnik przyjmuje pacjentów na parterze budynku w pracowni RTG nr 2, w dniach: wtorek, środa i czwartek w godzinach 13.30 – 14.30.

Skargi, wnioski i konsultacje w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych przyjmuje Pan Łukasz Rozesłański w gabinecie nr 227 w piątki od godziny 9:00 do 13:00.

Skargi i wnioski
Skargi i wnioski

INFORMACJE DLA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) w związku z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1824) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności
w komunikowaniu się.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 511) jest bezpłatna. 

Dla naszych Pacjentów zapewniamy pomoc tłumacza języka migowego przez wykorzystanie:

1. Zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez naszą stronę internetową po przez naciśnięcie linku:

https://tlumacz.migam.org/wojskowa-specjalistyczna-przychodnia-lekarska-samodzielny-publiczny-zakład-opieki-zdrowotnej-w-stargardzie

lub

2. Osobiście podczas wizyty w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w przychodni z podaniem proponowanego terminu wizyty.

Proszę wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób umówienia wizyty:

Informacja dla głuchoniemych
Informacja dla głuchoniemych

 

  SZANOWNI  PACJENCI


  Z UWAGI NA  ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ  W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA
  ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O KONTAKT TELEFONICZNY Z LEKARZAMI POZ,
  SPECJALISTAMI ORAZ Z PIELĘGNIARKAMI W CELU UZYSKANIA  TELEPORADY
  TEL. 261 451 326
  TEL. 261 451 328
  TEL. 261 451 337
  TEL.KOM. REJESTRACJA 605 457 006
  TEL. KOM. RTG 695 383 579
  TEL. KOM. STOMATOLOG BOGDAN GŁUSKI 724 399 266
  TEL. KOM. STOMATOLOG BARBARA PIOTROWSKA 694 495 235

  e-mail: lekarz@przychodnia.stargard.pl
  e-mail: rejestracja@przychodnia.stargard.pl
  e-mail: kontakt@przychodnia.stargard.pl

  W celu zasięgnięcia informacji o wprowadzonych zmianach w
  organizacji przyjęć pacjentów, prosimy o kontakt z rejestracją
  pod numerami telefonów:
  TEL. 261 451 326
  TEL. 261 451 328
  TEL. 261 451 337
  TEL.KOM. 605 457 006

  Podstawowe zasady organizacji świadczeń w Poradniach:

  ZDROWIA PSYCHICZNEGO, GINEKOLOGICZNEJ, OKULISTYCZNEJ,
  CHIRURGII OGÓLNEJ , OTOLARYNGOLOGICZNEJ,
  DERMATOLOGICZNEJ, ORTOPEDYCZNEJ, NEUROLOGICZNEJ,
  STOMATOLOGICZNEJ ORAZ PRACOWNI USG
  lekarze udzielają teleporad oraz świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim
  kontakcie z pacjentem według harmonogramu przyjęć

  Standardy organizacyjne teleporad udzielanych w ramach POZ
  według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.08.2020 r. w sprawie standardu
  organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

  - kontakt świadczeniodawcy z pacjentem: odbywa się poprzez systemy
  teleinformatyczne, telefoniczne, e-mail,

  - sposobem  ustalenia termiu  teleporady jest: kontakt  telefoniczny
  z rejestracją lub poprzez stronę internetową  www.lekarzebezkolejki.pl  jak
  również osobiście w przychodni,

  - nawiązanie kontaktu lekarza POZ z pacjentem w celu udzielenia
  teleporady:
  odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lekarza z pacjentem,

  - sposób postępowania w sytuacji -  kiedy jest bark kontaktu z pacjentem
  w ustalonym terminie  teleporady:
   lekarz POZ jest obowiązany do podjęcia
  co najmniej 3 – krotnej próby kontaktu z pacjentem w celu udzielenia
  teleporady. W przypadku braku możliwości  kontaktu z  pacjentem
  teleporada zostaje anulowana.

  - po telefonicznej konsultacji z lekarzem POZ z uwagi na stan zdrowia
     pacjenta lekarz POZ:  może podjąć decyzję o  udzieleniu świadczenia
  zdrowotnego w osobostym kontakcie pacjenta z lekarzem.

  Zachęcamy do zapoznania się z innymi informacjami i zaleceniami klikając TUTAJ

  Skip to content
  This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
  Conformance status