Przetarg nieograniczony ZP/1/PN/2018

Dostosowanie budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie do ochrony przeciwpożarowej – instalacja hydrantowa, instalacja sygnalizacyjna przeciwpożarowa, instalacja elektryczna, oddymianie, wykonanie stref pożarowych z klatek schodowych, montaż oświetlenia ewakuacyjnego.

Ogłoszenie ( .pdf )
SIWZ ( .pdf  )
Załącznik nr 1 ( .docx )
Załącznik nr 2A ( .docx )
Załącznik nr 2B ( .docx )
Załącznik nr 2C ( .docx )
Załącznik nr 3 ( .docx )
Załącznik nr 4 ( .docx )
Załącznik nr 5 ( .docx )
Załącznik nr 6 ( .pdf )
Załącznik nr 7 ( .pdf )
Załącznik nr 8 budowlana ( .zip )
Załącznik nr 8 elektryczna ( .zip )
Załącznik nr 8 sanitarna ( .zip )
Załącznik nr 8 SAP ( .zip )
Załącznik nr 8 teletechniczna ( .zip )
Załącznik nr 9 ( .zip )
Załącznik nr 10 ( .zip )

Informacja z jawnego otwarcia ofert ( .pdf )

Wynik postępowania ( .pdf )

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status