Aktualne

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

 

Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu RTG i USG dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Rodzaj zamówienia: dostawa

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Orientacyjna wartość zamównienia w zł netto: 75.000,00 zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania: maj 2017 r.

 

ZATWIERDZAM

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni

Lekarskiej SPZOZ w Stargardzie

Jadwiga Szklarska

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status