Rejestracja Dotacje BIP Ankieta Standard ochrony małoletnich
A A+ A++ A A
Informacja dla głuchoniemych

Informacje dla osób słabosłyszących i głuchoniemych

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) w związku z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1824) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 511) jest bezpłatna.

Dla naszych Pacjentów zapewniamy pomoc tłumacza języka migowego przez wykorzystanie:

1. Zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez naszą stronę internetową po przez naciśnięcie linku:

https://tlumacz.migam.org/wojskowa-specjalistyczna-przychodnia-lekarska-samodzielny-publiczny-zakład-opieki-zdrowotnej-w-stargardzie

lub

2. Osobiście podczas wizyty w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w przychodni z podaniem proponowanego terminu wizyty.

Proszę wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób umówienia wizyty:

e-mail: rejestracja@przychodnia.stargard.pl

za pomocą SMS na numer: 605 457 006

+48 261 451 329