30 gru
Usługi publiczne E – Zdrowie MON

Ministerstwo Obrony Narodowej buduje system publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla poprawy jakości…

13 lip
Unit Stomatologiczny – 2 komplety

Dofinansowanie z dotacji celowej. Zakup dwóch unitów stomatologicznych. Wartość dofinansowania : 50 000,00 zł bruttoCałkowity koszt inwestycji : 200 000,00 zł brutto…

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status