Rejestracja Dotacje BIP Ankieta Standard ochrony małoletnich
A A+ A++ A A
Informacja dla głuchoniemych

Udzielania porad psychologicznych w obszarze psychologii transportu

Opublikowano:

20.03.2024

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy Al. Żołnierza Nr 37
działając na podstawie przepisów art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Udzielania porad psychologicznych w obszarze psychologii transportu

+48 261 451 329