Konkurs ofert na udzielenie świadczeń lekarskich w zakresie Położnictwa i Ginekologii

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy Al. Żołnierza Nr 37
działając na podstawie przepisów art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Położnictwa i Ginekologii

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status