Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy Al. Żołnierza Nr 37 działając na podstawie przepisów art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

 • udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Chirurgii Ogólnej
 • udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Ortopedii i Traumatologii narządu ruchu
 • udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Okulistyki
 • udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Otolaryngologii
 • udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Neurologii
 • udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Dermatologii i Wenerologii
 • udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Psychiatrii
 • udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Stomatologii
 • udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie badań ultrasonograficznych
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania zdjęć rentgenowskich  
 • udzielanie świadczeń w zakresie Protetyki Stomatologicznej

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status