Zapytanie ofertowe 3/2020

Zapytanie ofertowe na dostawę zaopatrzenia medycznego dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie – 52 pakiety

Dyrekcja Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al. Żołnierza Nr 37 w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe (.pdf)
Załącznik nr 1 (.docx)
Pytania i odpowiedzi (.pdf)
Zmiana terminu (.pdf)
Wynik postępowania (.pdf)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status