Zakup aparatu SOCT

Dofinansowanie z dotacji celowej.

Zakup aparatu SOCT

Wartość dofinansowania : 50 000,00 zł brutto
Całkowity koszt inwestycji : 115 455,00 zł brutto

Celem zakupu aparatu jest podniesienie poziomu diagnostyki w badaniu pacjenta .Aparat służy do szeroko podjętej diagnostyki obrazowej oka. Dzięki badaniu szybciej można zdiagnozować choroby oczu.  Sprzęt wykorzystywany będzie przez pacjentów przychodni.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status