Termomodernizacja budynku oraz dachu przychodni

Dofinansowanie z dotacji celowej.

Termomodernizacja budynku oraz dachu przychodni.

Wartość dofinansowania : 565 700,00 zł brutto
Całkowity koszt inwestycji :708 926,62 zł brutto

Celem projektu jest zabezpieczenie budynku przed utratą ciepła , zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania budynku. Zadanie polega na ociepleniu ścian zewnętrznych  budynku, poddasza, wymiana stolarki okiennej . Wykonanie zadania przyczyni się do poprawy stanu technicznego i estetyki budynku, poprawa komfortu cieplnego i akustycznego budynku. Skutki  wykonanego zadania będą odczuwalne zarówno dla pacjentów , jak i dla pracowników.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status