Przebudowa gabinetu stomatologicznego wraz z korytarzem na parterze budynku

Dofinansowanie z dotacji celowej.

Przebudowa gabinetu stomatologicznego  wraz z korytarzem na parterze budynku.

Wartość dofinansowania : 131 500,00 zł brutto
Całkowity koszt inwestycji : 177 700,00 zł brutto

Celem projektu jest dostosowanie korytarza i gabinetu stomatologicznego do szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa , zostały zrobione roboty budowlane, hydrauliczne i elektryczne w zakresie korytarza i gabinetu stomatologicznego. Skutki  wykonanego zadania będą odczuwalne zarówno dla pacjentów , jak i dla pracowników.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status