Aparat Pantomograficzny

Dofinansowanie z dotacji celowej.

Zakup, dostawa , instalacja i uruchomienie aparatu pantomograficznego  na potrzeby doposażenia  pracowni rentgenowskiej.

Wartość dofinansowania : 100 000,00 zł brutto
Całkowity koszt inwestycji : 125 000,00 zł brutto

Celem zakupu aparatu jest podniesienie poziomu diagnostyki pacjenta.  Aparat będzie wykorzystywany w szerokiej diagnostyce stomatologicznej, protetycznej.  Zdjęcie  pantomograficzne to panoramiczne zdjęcie RTG zębów, kości szczęki, żuchwy oraz stawów skroniowo-żuchwowego i zatok szczękowych. Sprzęt wykorzystywany będzie przez pacjentów przychodni.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status