Zawieszenie świadczeń poradni specjalistycznych

 Szanowni Pacjenci,

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19  zawieszamy czasowo do 31.03.2020r. udzielanie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach:

– okulistycznej

– laryngologicznej
– dermatologicznej
– ortopedycznej
– chirurgicznej
– pracowni USG
– PZP udziela teleporady
– poradnia ginekologiczna udziela teleporady