Zapytanie ofertowe 1/2020

Zapytanie ofertowe na konserwację dźwigu osobowego Q=1000 kg, 3 przystanki, 3 dojścia.

Dyrekcja Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al. Żołnierza Nr 37 w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe (.pdf)
Załącznik nr 1 (.pdf)
Formularz ofertowy (.docx)
Wynik (.pdf)