Konkurs ofert na udzielenie świadczeń lekarskich w zakresie opisywania zdjęć rentgenowskich

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy Al. Żołnierza Nr 37
działając na podstawie przepisów art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie opisywania zdjęć rentgenowskich

Ogłoszenie o konkursie (.doc)
Oferta (.docx)
Wzór umowy (.doc)