Nowy aparat do przeprowadzania badań OCT (tomografii dna oka)

Szanowni Pacjenci,

Dyrekcja WSPL SP ZOZ w Stargardzie zakupiła do Poradni Okulistycznej
aparat umożliwiający przeprowadzenie badania OCT –  czyli badania optycznej koherentnej tomografii dna oka.
Aparat został zakupiony częściowo  ze środków pochodzących z dotacji.