Nowoczesny mobilny aparat USG

Szanowni Pacjenci,

w trosce o zapewnienie kompleksowej opieki naszym  Pacjentom
Dyrekcja na prośbę lekarzy POZ zakupiła nowoczesny mobilny aparat USG.
Aparat jest dostępny w gabinecie lekarza POZ oraz w razie konieczności może być wykorzystany w domu pacjenta