Gabinet Chirurgii Ogólnej – zakup nowego aparatu zabiegowego Rektoskop Typ BOB R-OM

Rektoskop BOB R-OM jest to urządzenie medyczne przeznaczone do badania , diagnozowania i leczenia chorób odbytu , odbytnicy i esicy. Rektoskopia polega na ocenie stanu błony śluzowej jelita grubego oraz pobraniu fragmentu narządu do dalszych badań diagnostycznych, ewentualnie usunięcia występujących zmian patologicznych jak polipów, ciał obcych i hamowanie krwawienia z jelita grubego.

Dyrektor WSPL SPZOZ w Stargardzie
mgr Jadwiga Szklarska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status