Nowy aparat w gabinecie RTG

Dla poprawy jakości w wykonywaniu zdjęć rentgenowskich nasza przychodnia zakupiła nowy aparat  ogólno – diagnostyczny DRX Ascend System.
Jest to aparat cyfrowy kostno – płucny, który gwarantuje pełną funkcjonalność w zakresie pozycjonowania przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości obrazu oraz bezpieczeństwa  pacjenta. Dzięki możliwości obniżania stołu możemy wykonywać zdjęcia pacjentom mającym trudności z poruszaniem się.  Ponadto urządzenie automatycznie dobiera dawkę promieniowania i redukuje ją do minimum.

Dyrektor WSPL SPZOZ w Stargardzie
mgr Jadwiga Szklarska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status