Zakup aparatu USG przenośnego

Dofinansowanie z dotacji celowej.

Wartość dofinansowania : 50 000,00 zł brutto
Całkowity koszt inwestycji : 80 000,00 zł brutto

Celem zakupu aparatu USG  jest podniesienie poziomu diagnostyki pacjentów.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status