INFORMACJE DLA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) w związku z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1824) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności
w komunikowaniu się.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 511) jest bezpłatna. 

Dla naszych Pacjentów zapewniamy pomoc tłumacza języka migowego przez wykorzystanie:

1. Zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez naszą stronę internetową po przez naciśnięcie linku:

https://tlumacz.migam.org/wojskowa-specjalistyczna-przychodnia-lekarska-samodzielny-publiczny-zakład-opieki-zdrowotnej-w-stargardzie

lub

2. Osobiście podczas wizyty w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w przychodni z podaniem proponowanego terminu wizyty.

Proszę wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób umówienia wizyty:

  • e-mail: rejestracja@przychodnia.stargard.pl
  • za pomocą SMS na numer: 605 457 006
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status