Dostosowanie budynku do ochrony przeciwpożarowej

Dofinansowanie z dotacji celowej.

Dostosowanie budynku do ochrony przeciwpożarowej – instalacja hydrantowa, -instalacja sygnalizacyjna p.poż, -instalacja elektryczna oddymianie, – wykonanie stref przeciwpożarowych z klatek schodowych , -montaż oświetlenia ewakuacyjnego.

Wartość dofinansowania : 868 000,00 zł brutto
Całkowity koszt inwestycji : 1 092 100,00 zł brutto

Celem projektu jest dostosowanie budynku przychodni do ochrony przeciwpożarowej.  Realizacja zadania spowoduje większe bezpieczeństwo pacjentów oraz pracowników przychodni. W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Zamknięto klatki schodowe o klasie odporności ogniowej EI30, wydzielono w piwnicy odrębną strefę pożarową , podzielono korytarze drzwiami dymoszczelnymi. Wykonano sygnalizacje przeciwpożarową SAP, centralne oddymianie. Wykonano instalację wodociągową p.poż oraz elektryczną. Zadanie zwiększa bezpieczeństwo pacjentów oraz pracowników.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status