Nowy aparat do przeprowadzania badań OCT (tomografii dna oka)

Szanowni Pacjenci,

Dyrekcja WSPL SP ZOZ w Stargardzie zakupiła do Poradni Okulistycznej
aparat umożliwiający przeprowadzenie badania OCT –  czyli badania optycznej koherentnej tomografii dna oka.
Aparat został zakupiony częściowo  ze środków pochodzących z dotacji.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status