Zapytanie ofertowe 2/2019

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie aparatu SOCT na potrzeby doposażenia Poradni Okulistycznej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy Al. Żołnierza 37.

Dyrekcja Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al. Żołnierza Nr 37 w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe (.pdf)
Załącznik nr 1 (.docx)
Załącznik nr 2 (.docx)
Pytania i odpowiedzi cz.1 (.pdf)
Pytania i odpowiedzi cz.2 (.pdf)
Wynik (.pdf)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status