Powołanie Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że został powołany Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
Pani Jolanta Jóźwik

Pełnomocnik przyjmuje pacjentów na parterze budynku w pracowni RTG nr 2,
w dniach: wtorek, środa i czwartek w godzinach 13.30 – 14.30.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status