Zapytanie ofertowe 3/2018

ROZBUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO  DO OBSŁUGI PRZYCHODNI – KS-SOMED

Dyrekcja Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al. Żołnierza Nr 37 w Stargardzie zaprasza do złożenia ofert na zadanie realizowane w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Odpowiedzi na pytania – część 1
Wynik postępowania

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status