Zapytanie ofertowe 2/2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: Dostosowanie budynku do ochrony przeciwpożarowej – instalacja hydrantowa, instalacja sygnalizacyjna przeciwpożarowa, instalacja elektryczna, oddymianie, wykonanie stref pożarowych z klatek schodowych, montaż oświetlenia ewakuacyjnego.

Dyrekcja Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al. Żołnierza Nr 37 w Stargardzie zaprasza do złożenia ofert na zadanie realizowane w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Wynik postępowania

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status