Aktualne

Zapytanie ofertowe 5/2017

Zapytanie ofertowe na przebudowę gabinetu stomatologicznego wraz z korytarzem na parterze budynku – 5/2017

 

Dyrekcja Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al. Żołnierza Nr 37 w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na:

„PRZEBUDOWA GABINETU STOMATOLOGICZNEGO WRAZ Z KORYTARZEM NA PARTERZE BUDYNKU”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 4,5 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

POBIERZ TREŚĆ ZAPYTANIA

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status